• ISOTEC Korčula

  Završen je još jedan projekt obnove obiteljske kuće na otoku Korčuli. U obnovi krovišta investitor i glavni arhitekt odlučili su se za Isotec panel debljine 80mm.

 • ISOTEC Vila na Pećinama

  U suradnji sa glavnim arhitektom , investitor je prepoznao visokokvalitetno rješenje termoizolacije Isotec Panel 120mm debljine koje ujedno daje ventilirano krovište i pripremu za završni pokrov koji je u ovom slučaju bio crijep kupa kanalica. Iako je krovište bilo vrlo zahtjevno zbog svoje razvedenosti, implementacija se izvršila u najkraćem mogućem roku. Na ovom projektu smo pokazali da je Isotec panel materijal koji je prikladan za izvedbu od najjednostavnijih do najsloženijih krovišta, a dugoročne uštede koje investitor ostvaruje kroz smanjenje troškova grijanja objekta ljeti i hlađenja zimi su neminovni. Sve to rezultira ugodnijem boravišnom prostoru u samom objektu te ujedno i doprinosi smanjenju stakleničkih plinova kao i očuvanju okoliša i poticanje zelene gradnje.

 • ULMA predavanje

  ULMA ARCHITECTURAL, vodeća španjolska tvrtka u proizvodnji ventiliranih fasada, sa svojim generalnim zastupnikom za Republiku Hrvatsku-M.M.PROJEKT d.o.o., organizirali su 12.05.2015. u 18:30 u Društvu arhitekata Rijeka “baskijsko veče” uz zanimljivu edukaciju na temu ventilirane fasade. Prezentaciju su, uz ugodno druženje i prigodni domjenak održale navedene tvrtke: M.M.PROJEKT D.O.O.; ULMA ARCHITECTURAL;

 • ISOTEC Galižana

  Novi projekt Galižana, u Istri. U izgradnji se koristio ISOTEC panel 100mm debljine koji ide na krov i crijep Tondach® Venera. Kako su energetski zahtjevi sve veći, na ovom projektu koji je u procesu izvođenja, korišten je ISOTEC panel 100mm debljine, 3900mm dužine i dvije dimenzije širine 365 mm i 380 mm prema završnom pokrovu Venera crijepu koji ima sljedeće benefite: brza gradnja, ugodniji ambijent življenja u prostoru koji je adekvatno termoizoliran te dugoročna finincijska ušteda pri korištenju ovog materijala kroz hlađenje i grijanje prostora s kojom doprinosimo smanjenju stakleničkih plinova i očuvanju okoliša.

 • AVANCIS Korčula

  Nad parkirališnim prostorom napravljena je drvena nadstrešnica koja služi stvaranju hlada za vozila koja su ispod nje. U ovom projektu implementirali smo na drvenu nastrešnicu sunčanu elektrana sa Avancisovim modulima Cis-tehnologije ukupne snage 50 KW koja služi za proizvodnju električne energije koja se prodaje mrežnom operateru HEP.

 • ISOTEC ELYPAN hotel Veli Lošinj

  Gotova je izgradnja novog kosog krovišta s ISOTEC Elypan krovnim panelom u Hotelu Development u Velom Lošinju. Dimenzije panela su 3.900 mm duljina, 730 mm širine i 80 mm debljine, kvadratura 310 m2 koji služe kao termo i hidroizolacija krovišta. Uz smanjenje cjelokupne težine krovišta, dugoročne isplativosti kroz uštedu energije (grijanje i hlađenje), smanjuje se i vrijeme izrade samog krovišta.

 • ISOTEC kamena kuća Pula

  Zbog sve većih energetskih zahtjeva još jedan investitor u suradnji s arhitektom je prepoznao benifite materijala Isotec pri rekonstrukciji krovišta. Kako rastu troškovi življenja, investitor se odlučio na naše rješenje rekonstrukcije krovišta koje će doprinijeti visokom energetskom razredu, a tako i smanjenju troškova implementacijom Isotec panela 120mm debljine kroz pravilno korištenje grijanja i hlađenja stambenog prostora objekta te svesti gubitke rasipanja energije na minimum, doprinijeti dugoročnu financijsku uštedu i smanjenje proizvodnje stakleničkih plinova te na kraju i očuvanje okoliša.

 • ISOTEC Delnice

  U Delnicama na vulkanizerskoj radnji odradila se rekonstrukcija krovišta od 230m2 sa Isotec panelima 35x60x390 cm koji služe kao termo i hidroizolacija krovišta. Uz smanjenje cjelokupne težine krovišta, dugoročne isplativosti kroz uštedu energije (grijanje i hlađenje), smanjuje se i vrijeme izrade samog krovišta. Uz termo i hidro izolaciju dobiva se ventilirano krovište što znači da nema vlage, produljuje se vijek trajanja kompletnog krovišta.

 • BAUDER Kosi Krov-Basilika u Solinu

  U suradnji sa glavnim arhitektom i glavnim izvođačem radova na projektu Svetište Gospe od Otoka Solin uspješno su implementirani suvremeni materijali iz naše ponude. U sustavu su korištene dvije visokokvalitetne membrane tipa BAUDER: primarna hidroizolacijska bitumenska membrana Bauder UDS 3 i razdjelni sloj tipa Bauder TOP VENT NSK s difuzijskim kanalima za odvodnju pare pri zagrijavanju završnog sloja krova koji je falcani lim.

 • DIASEN -kamena kuća Pula

  Nastavak suradnje sa glavnim arhitektom i investitorom na rekonstrukciji kamene kuće u Puli, gdje je prepoznat još jedan proizvod iz naše ponude-Diasen Evolution toplinski sustav. Sastoji se od Diasen Evolution toplinske žbuke sa koeficijentom toplinske provodljivosti 0,045 W/mK i visokokvalitetnog završnog sloja Diasen Cork Render koji svojim karakteristikama kao što su: otpornost na UV zrake, visoka elastičnost do 195%, popunjavanja pukotina do 2,5mm pruža ovom objektu maksimalnu moguću kvalitetu.

 • BAUDER Ravni Krov-Basilika u Solinu

  Nastavak suradnje sa glavnim arhitektom i glavnim izvođačem radova na Projektu Svetište Gospe od Otoka Solin rezultirao je uspješnom implementacijom suvremenih materijala iz naše ponude za ravne krovove. Korištene su PREMIUM membrane tipa BAUDER: parna brana BAUDER THERM DS 2 d=4mm, termoizolacija od poliuretana BAUDER PIR M d=60mm, primarna hidroizolacijska bitumenska membrana BAUDER THERM UL 50 d=4,2 mm i visoko elastomerni završni sloj BAUDER KARAT d=5,2 mm zeleno-bijelog posipa.

 • ISOTEC Ravna Gora

  Novi projekt u Ravnoj Gori.Kako su troškovi energenata sve veći još jedan investitor se odlučio za rješenje iz naše ponude premium materijala za izolaciju krovišta i ovojnice objekta.Za ovu rekonstrukciju odabran je Isotec Krovni Panel debljine 80 mm sa koeficijentom prolaza topline 0.021 W/mK.